วรวรรณ พงษ์เจือทอง

“No matter how many mistakes you make or how slow you progress, you are still way ahead of everyone who isn’t trying”
-Tony Robbins-

การศึกษา

a41f0fda-05c5-4881-b4f6-36afbf0495aa
a41f0fda-05c5-4881-b4f6-36afbf0495aa
ผดุงปัญญา_1

สำเร็จการศึกษา
ระดับประถมศึกษา

โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด จ.ตาก

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด จ.ตาก

กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนผดุงปัญญา จ.ตาก

มาเตรียมตัวสอบเข้าแพทย์การเถอะ

ซึ่งการสอบเข้าคณะแพทย์มันยากมากๆ และเราต้องเตรียมตัวดีๆ ต้องมีความรู้พอสมควรถึงจะไปแข่งขันและสู้กับคนอื่นๆได้ และพัฒณาการแพทย์ในประเทศของเรา ช่วยเหลือคนที่เจ็บไข้ได้ป่วย 

My Skill
คณิตศาสตร์ 90%
ฟิสิกศ์ 81%
ชีววิทยา 97%
เคมี 76%

เกียรติบัตร

ดูพอร์ทโฟลอโอเพิ่มเติม

ผลงานที่สะสมจากทุกระดับชั้น ที่ได้ศึกษาและปฏิบัติมา